คุณสมบัติผู้สมัคร Qualified Pilot-First Officer

1. สัญชาติไทย (รับเพศชาย และเพศหญิง) 2. อายุไม่เกิน 45 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2514 เป็นต้นไป) 3. พ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43) 4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. 5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 200 ชั่วโมงบิน [ประเภท Fixed-wing เท่านั้น] 7. มีใบอนุญาตพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL) 8. มีใบสำคัญแพทย์Medical Certificate class I ที่ออกให้โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน ของกองทัพอากาศ เท่านั้น (ไม่รับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากสถาบันอื่นๆ) 9.Multi-Engines Rating และ Instrument Rating 10. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Proficiency Level 4) […]

40 ตำแหน่งงาน บริษัทใหญ่ที่ต้องใช้คะแนน TOEIC

คะแนน TOEIC ใช้สมัครงานตำแหน่งอะไร บริษัทไหนได้บ้าง ? ภาษาอังกฤษถือว่ามีวามสำคัญมากโดยเฉพาะการใช้ในการทำงาน บริษัทใหญ่ๆหลายแห่งต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ วันนี้เรามาดูกันครับว่าบริษัทไหน ตำแหน่งงานอะไรที่เวลาจะสมัครต้องใช้คะแนนโทอิคด้วย และต้องใช้คะแนนเท่าไหร่กัน ตัวอย่าง 40 ตำแหน่งงานที่ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนโทอิค 1. ตำแหน่งงาน Quality Coordinator บริษัท SCG – DOW คะแนน TOEIC 700 คะแนน 2. ตำแหน่งงาน Wealth RM บริษัท SCB คะแนน TOEIC 700 คะแนน 3. ตำแหน่งงาน Export Sale บริษัท Asian Honda Motor คะแนน TOEIC 700 คะแนน 4. ตำแหน่งงาน Cabin Crew บริษัท Norwegian Airlines คะแนน […]

Center of Innovation for Lifelong Learning – KMITL Open now!

Jelly-o sesame snaps marzipan gummi bears chupa chups sesame snaps dessert. Chocolate bar chocolate cake tiramisu macaroon cotton candy jelly cake chupa chups. Chupa chups chocolate gummi bears dessert cookie gummies danish macaroon toffee. Apple pie gummies sesame snaps pie tiramisu oat cake tootsie roll. Caramels dragée sweet macaroon jelly-o. Croissant biscuit marzipan sweet roll […]

1 2