Online Registration

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ระบบลงทะเบียนออนไลน์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

.

.รายการที่ทำค้างไว้

Your cart is currently empty.

Return To Shop


วิชาที่มีการจัดสอบ

 •  TOEIC
 •  TOEFL ITP
 •  TOEFL Junior
 •  Pre-TODFL

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. เลือกข้อสอบที่ต้องการสอบ
 2. เลือกรอบวัน/เวลาสอบที่ต้องการ และกำลังเปิดรับสมัครสอบอยู่ในขณะนั้น
 3. กด Apply Now แล้วกด Next Step เพื่อเข้าสู่กระบวนการสมัครรอบนั้นๆ
 4. ตรวจสอบวิชา/วัน/เวลา หากมีคูปองให้ใส่รหัสคูปองที่ช่องกรอก จากนั้นกด Proeed to Chekout เพื่อเตรียมออกใบชำระค่าสมัครสอบ
 5. ผู้สมัครรายใหม่ให้กรอกรายละเอียดส่วนตัว ผู้สมัครรายเก่าที่ยังไม่ Login ให้กด Login ด้านบน
 6. ผู้สมัครรายใหม่ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 7. ดาวน์โหลดใบชำระค่าสมัครสอบ และชำระค่าสมัครที่เคาท์เตอร์ธนาคาร


วิชาที่กำลังเปิดสอบในขณะนี้

ประกาศ

Tips