คุณสมบัติผู้สมัคร Qualified Pilot-First Officer

1. สัญชาติไทย (รับเพศชาย และเพศหญิง) 2. อายุไม่เกิน 45 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2514 เป็นต้นไป) 3. พ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43) 4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. 5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 200 ชั่วโมงบิน [ประเภท Fixed-wing เท่านั้น] 7. มีใบอนุญาตพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL) 8. มีใบสำคัญแพทย์Medical Certificate class I ที่ออกให้โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน ของกองทัพอากาศ เท่านั้น (ไม่รับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากสถาบันอื่นๆ) 9.Multi-Engines Rating และ Instrument Rating 10. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Proficiency Level 4) […]